JUDO op meerdere locaties.

Sportschool de Leeuw is vooral bekend in Leeuwarden op judogebied. Vanaf 4 jaar kan men deze sport beoefenen. Er word les gegeven op 3 locaties;

1. Hoofdlocatie ; Oostergrachtswal 123  (voor alle leeftijden vanaf 4 jaar))

2. Zuiderburen; Maximaschool ( voor de leeftijd 5 t/m 12 jaar)

3. Franeker ; Wijkgebouw de Terp aan de Engehardtstraat  
   (voor alle leeftiiden)